Go op school


Go op school

Go is een prachtig spel, dat al duizenden jaren mensen inspireert en in het Verre Oosten tot de vier kunsten werd gerekend. Het is ook een spel, dat door iedereen en overal gespeeld kan worden en waar je op elk niveau plezier aan beleeft.

Voor Go geldt bij uitstek: jong geleerd, oud gedaan. De geometrische vormen - cirkels en vierkanten - en eenvoudige spelregels maken het mogelijk om binnen enkele minuten aan de slag te gaan. Veel mensen die het spel nog nooit hebben gezien herkennen meteen iets in het rechthoekige veld met zwarte en witte stenen. Volgens sommigen is Go geen denksport maar een kijkspel. Dit abstracte visuele aspect stimuleert het verbeeldingsvermogen en spreekt kinderen bijzonder aan.

Go is meer dan alleen een vermakelijk spelletje. Het spel stimuleert het vermogen tot logisch redeneren en prioriteiten stellen, ruimtelijk inzicht, geheugen en - niet in de laatste plaats - intuïtie.

De workshops

Mede afhankelijk van de beschikbare tijd komen de volgende onderdelen aan bod in de workshops:

 • Klassikale uitleg wordt gegeven op een demonstratiebord of een krijtbord.
 • De uitleg wordt kort gehouden, we gaan zo snel mogelijk zelf spelen. (Liever niet zo, dus.)
 • Beginnen met vereenvoudigde versie van het spel: alleen zetten en stenen vangen.
 • Een tegen een, dat houdt het overzichtelijk.
 • We spelen op kleinere borden, 9x9 of 13x13.

De Go-trainer houdt bij dit alles een oogje in het zeil en springt bij waar nodig. Zodra de kinderen enige ervaring hebben met stenen zetten en vangen, gaan we aan de slag met de resterende spelregels en spelsituaties. Aan bod komen onder meer:

 • Ko - hoe voorkom je eindeloze herhaling van zetten.
 • Hoe zorg je, dat je stenen niet meer kunnen worden gevangen.
 • Gebied maken - wie houdt het meeste over.

Wanneer de basisprincipes voldoende duidelijk zijn, kan er in kleine teams worden gespeeld. Afhankelijk van de voortgang en de beschikbare tijd wordt nader ingegaan op interessante situaties en mogelijkheden in het spel. In Groepen 6/7/8 gaan we ook op het grote Go-bord met 19x19 lijnen spelen. Hierbij komen nieuwe spannende grootschalige plannen aan bod.

Leerdoelen

 • Belangrijkste spelregels kennen.
 • Een partij volgens de regels kunnen uitspelen.
 • Basistactiek: stenen vangen, stenen redden.
 • Gevorderde tactiek: levende groepen maken.
 • Basisstrategie: gebied afbakenen.

Algemene doelen

 • Gevoel voor en plezier in het spel ontwikkelen.
 • Zelfstandig antwoord vinden op vragen.
 • Samenwerken om meer spelinzicht te verkrijgen.

Huiswerk

In principe krijgen de kinderen geen thuisopdrachten, ze hebben het al druk genoeg. Natuurlijk hopen en stimuleren we, dat ze het spel wel vaker gaan spelen, bijvoorbeeld thuis of als naschoolse activiteit. Voor enthousiaste deelnemers, die aangeven wel meer zelf te willen doen zijn er volop probleemstellingen, meerkeuzevragen, voorbeeldpartijen en meer beschikbaar.

Internet

Er is tegenwoordig zeer veel informatie over Go te vinden op Internet, hiervan maken we natuurlijk graag gebruik. Op deze website worden bijvoorbeeld probleemstellingen, meerkeuzevragen en links naar verschillende Go-sites gepubliceerd. Aan de andere kant is het directe, persoonlijke contact met medespelers - concurrenten èn kameraden - een van de meest positieve sociale aspecten van een ouderwets bordspel. De kinderen worden gestimuleerd om samen te spelen, analyseren en onderzoeken.

Leeftijd

De Go-workshops zijn geschikt voor groep 3 en hoger.

 • Groepen 3/4/5: de nadruk ligt op spelregels, basistactiek en eenvoudige spelvarianten.
 • Groepen 6/7/8: meer aandacht voor tactiek en strategie op het grote bord.
Leerlingen in het voortgezet onderwijs zullen de basisbeginselen van het spel over het algemeen snel onder de knie hebben.

Tijdsduur

Eenvoudige spelvarianten zijn in tien minuten te leren. Jonge kinderen kunnen er binnen een uur veel plezier aan beleven. Voor langduriger speelplezier in combinatie met goede uitleg en begeleiding is een langere tijdsduur geschikt.

Zo nodig wordt de duur van een workshop aangepast aan het tijdschema van de school. Bij wijze van kennismaking wordt een eenmalige introductiecursus van een uur aangeboden tegen gereduceerd tarief. Een eventueel vervolg wordt in overleg afgesproken.

Allerlei

Spelmateriaal wordt tijdens de cursus verzorgd door de Go-trainer en bestaat uit kartonnen borden en plastic stenen in doosjes. Wie thuis een spel wil hebben kan dit bij de Go-trainer of elders bestellen.

De Go-trainer

Gilles van Eeden (Groningen, 1963) woont in Nijmegen en speelt Go sinds 1977. Hij heeft een 6e dan klassering, is voormalig Nederlands kampioen en heeft diverse malen deelgenomen aan internationale toernooien, waaronder wereldkampioenschappen. Hij is jarenlang actief geweest als bondstrainer van de Nederlandse Go-bond en persoonlijk trainer van Nederlands dameskampioen Renée Frehe 4 dan. In het kader van promotieacties van de NGoB heeft hij verschillende malen voor volle klassen gestaan op middelbare en basisscholen. Momenteel leidt hij workshops voor gevorderden in de regio.

Meer informatie

Stel een vraag per e-mail.
Een stukje geschiedenis.
Meer over denksport voor de jeugd.
Een overzicht van de belangrijkste spelregels.
De Nederlandse Go-bond.
Samenwerkingsverband denksportbonden SpeelZ.
AlphaGo, het computerprogramma dat in 2016 voor het eerst de mens de baas was.